பதிவிறக்கம்
AlbumMe
சமீபத்தியப் பதிப்பு 3.8.3
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

AlbumMe புதிய பதிப்பு3.8.3

AlbumMe
பதிவிறக்கம்
மதிப்பீடு செய்க

மென்பொருள் விமர்சனம்

AlbumMe - படங்களிலிருந்து அம்சங்கள் நிறைந்த மற்றும் வேடிக்கைகள் நிறைந்த விளக்கக்காட்சிகளை உருவாக்குங்கள்.

தற்சமயம் எங்களிடம் AlbumMe, பதிப்பு 3.8.3 மென்பொருளுக்கான விமர்சனம் இல்லை, நீங்கள் இதற்கு விமர்சனம் அளிக்க விரும்பினால், எங்களுக்கு அனுப்பவும், அதை நாங்கள் மகிழ்வுடம் பிரசுரம் செய்வோம்.

Want to get an all-in-one utility to make rich and media-filled photo slideshows with music and effects? AlbumMe provides such a platform for its users to design the best slideshows. They can showcase their memories and make pictures come alive with text caption, background music and animated templates.
The program is geared towards casual users who want simplicity. But make no mistake, this program is packed with features that can help you make the most memorable albums with an easy drag and drop functionality. You can add photos and videos, rearranging them in a sequence before applying effects between every transition. Users can even make a custom background for the photo album. Adding hyperlinks in these photo albums is also supported.
AlbumMe comes with a bevy of image configuration settings, allowing users access to brightness, contrast, cropping, rotation, and flipping features. Apply special effects for a bombastic album. To protect against destructive changes, every feature can be rolled back by the undo function.
The program also comes with a built-in player that can help you view any video files in the queue. You can easily modify its start and stop points. You can add your own music provided that the sound file is in the format MP3, WAV or WMA. There are many templates to choose from when you use this program for your photo album.

பதிவிறக்கம்
மாற்று மென்பொருட்களின் ஒப்பீடு:


GIF Optimizer
GIF Optimizer
Better 2D Internet Animation Centre
Better 2D Internet Animation Centre
SwfModify
SwfModify
Advanced Image Internet Animation Combo
Advanced Image Internet Animation Combo
விளக்கம் GIF உயிரூட்டங்களைச் செம்மைப்படுத்தி, அவற்றின் கோப்பளவைக் குறையுங்கள். பதிவிறக்கம் செய்க Better 2D Internet Animation Centre, பதிப்பு 3.1 தொகுக்கப்பட்ட SWF கோப்புகளை மாற்றம் செய்யுங்கள் மற்றும் அவற்றின் உள்ளடக்கம் ஆராயுங்கள். பதிவிறக்கம் செய்க Advanced Image Internet Animation Combo, பதிப்பு 3.1
மதிப்பீடு
பதிவிறக்கங்கள் 3 0 0 0
விலை $ 0 $ 59.99 $ 0 $ 49.99
கோப்பின் அளவு 2.03 MB 5.00 MB 2.00 MB 5.00 MB
Download
Download
Download
Download


AlbumMe மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்த பயனாளிகள், இந்த மென்பொருள்களையும் பதிவிறக்கம் செய்தார்கள்

உங்களுக்கு AlbumMe போன்ற மற்ற பயனாளிகள் விரும்பிய மென்பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் மகிழ்கிறோம். AlbumMe மென்பொருளுக்கு ஒத்த மென்பொருட்கள்:

பைபிள் அடிப்படையிலான விளக்கக்காட்சிகளை மிக எளிதாக ஆராய்ந்து உருவாக்குங்கள்.
Mediashout பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
உலகெங்கிலுமுள்ள வானொலி நிலைய நிகழ்ச்சிகளை இரசியுங்கள்.
Allworld Internet Radio பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
விளக்கக் காட்சிகள்,விரிவுரைகள் மற்றும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை இந்தக் கருவி மூலம் பதிவு செய்யுங்கள்.
ProfCast for Windows பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
ஒரே இடத்திலிருந்து எல்லா இடங்களிலும் இருக்கும் வார்த்தையை வெளிக்கொணருங்கள்.
doPublicity Digital Signage Software பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு

விளைபொருள் விவரங்கள்
மதிப்பீடு:7 (Users25)
தரவரிசை எண் இயங்குபட மென்பொருட்கள்:120
இறுதியாக மதிப்பீடு செய்த தேதி:
உரிமம்:இலவசச் சோதனை முயற்சி
கோப்பின் அளவு:23.68 MB
பதிப்பு:3.8.3
கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது:10/2/2018
இயங்கு தளம்: சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10
மொழிகள்: ஜெர்மானிய, ஆங்கிலம், இத்தாலிய, ஃபிரெஞ்ச்
படைப்பாளி:ThunderSoft
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (தமிழ்):0
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (உலகளவில்):2,499

பழைய பதிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்யபடைப்பாளி தகவல்கள்

படைப்பாளி பெயர்: : ThunderSoft
ThunderSoft நிறுவனத்தின் மென்பொருள் எண்ணிக்கை : 5

பிரபல மென்பொருட்கள்:
1. AlbumMe Flash Slideshow Executor
2. ThunderSoft Flash Slideshow Factory
3. ThunderSoft GIF to SWF Converter
4. AlbumMe
5. ThunderSoft Flash Gallery Creator
5 அனைத்து மென்பொருட்களையும் காண்க

AlbumMe நச்சுநிரல் அற்றது, நாங்கள் AlbumMe மென்பொருளின் சமீபத்திய பதிப்பை 50 நச்சுநிரல் தடுப்பான் மென்பொருட்களைக் கொண்டுச் சோதித்ததில் எந்த நச்சுநிரல் பாதிப்பும் அறியப்படவில்லை.

சோதனை முடிவுகளுக்கும், மேலதிகத் தகவல்களுக்கும் இங்கேச் சோதிக்கவும்